Cursus waarin fysiotherapeut draagbare HRV-feedbackapparatuur leert hanteren als hulpmiddel om het lichaamsbewustzijn van patiënten met spanningsgerelateerde beweegproblematiek te vergroten en daarmee bij te dragen aan voor de gezondheid van de patiënt gunstige psychofysiologische gedrags-veranderingen.

Tevens kan de cursist in zichzelf een coherent psychofysiologisch ‘klimaat’ tot stand brengen, wat bijdraagt aan de kwaliteit van de therapeutische relatie en het effect van de fysiotherapeutische behandeling.